Tekmovalna pravila

Tekmovalna pravila v Judu so tako kot pri vseh ostalih borilnih športih precej zapletena in naključnemu gledalcu težko razumljiva.

Da boste ob gledanju tekmovanja lažje razumeli, kaj se med borbo dogaja smo Vam pripravili kratko razlago pravil.

Tekmovalna pravila juda so zgrajena na 4 osnovnih ciljih:

 • varnost tekmovalcev
 • izenačenje pogojev tekmovanja ohranjanje judo tradicije in tehnik vzpodbujanje napadalnega juda

Da bi zagotovil večjo varnost tekmovalcev, je Jigoro Kano prepovedal vse nevarne ju-jitsu tehnike. Določil je tekmovalno površino, na kateri se izvaja tekmovanje. Leta 1972 se je 7 cm široka opozorilna površina razširila na en meter in zaščitna površina na 2,5 metra. Danes tekmovalci tekmujejo na borilni površini, ki je velika najmanj 7 x 7 metrov, z opozorilno površino širine 1 meter. Zaščitna površina mora biti široka najmanj 2 metra.

Da bi izenačili pogoje tekmovanja za oba tekmovalca, so bile ustanovljene težinske kategorije. Leta 1960, ko je bil judo sprejet kot olimpijski šport, so obstajale 4 težinske kategorije in sicer do 68 kg, do 80 kg, nad 80 kg in odprta kategorija. Kasneje so se kategorije dodajale in spreminjale, tako da imamo sedaj pri članih in članicah sedem težinskih kategorij, v nižjih starostnih kategorijah pa tudi več. Tudi tekmovalni sistemi so narejeni tako, da omogočajo tekmovalcu, ki izgubi s kasnejšim zmagovalcem, da se preko popravnih borb prebije do tretjega mesta.

Da se ohranja tradicija juda, se na tekmovanjih zahteva pravilna izvedba pozdrava pred in po borbi. Pravila tudi spodbujajo izvajanje tradicionalnih tehnik in omejujejo vpeljevanje novih tehnik, ki se morajo izvajati v duhu juda.

Da bi vzpodbujali napadalni Judo, se je najprej skrajšal čas borbe z dvajsetih minut v 30-ih letih 20. stoletja na današnjih 5 minut pri članih in članicah, v nižjih starostnih kategorijah pa je čas borbe še krajši. Uvedle so se kazni za izhod iz borilne površine, za pasivno borbo, za obrambne prijeme in lažne napade. Vse te aktivnosti poimenujemo negativni juda in jih sodniki kaznujejo s SHIDO.

TOČKOVANJE NA TEKMOVANJIH:

Vse uspešno izvedene tehnike na tekmovanjih se točkujejo s štiristopenjsko lestvico. Najnižja ocena je KOKA, sledi YUKO, WAZA-ARI in IPPON. Ko tekmovalec doseže IPPON, se borba avtomatično konča. Borba se konča tudi, če tekmovalec doseže dva WAZA-ARI-ja.

Če nihče od tekmovalcev ni dosegel ippona, se borba konča ob preteku časa. V tem primeru je zmagal tekmovalec, ki ima več višjih ocen (yuko zmaga nad koko, waza-ari nad yuko). Če je rezultat neodločen, sledi podaljšek, ki je enako dolg kot borba sama. Podaljšek traja do zlate akcije - do

prve dosežene pozitivne ocene. Če je rezultat tudi po podaljšku neodločen, sodniki določijo kdo je bil boljši - HANTAI ali sodniška odločitev.

IPPON: Ko tekmovalec doseže IPPON, se borba takoj konča. Sodnik dosodi IPPON, kadar:

 • tekmovalec izvede met hitro, z močjo in kontrolo in nasprotnik pade pretežno na hrbet. Skratka kadar je met izveden idealno.
 • tekmovalec drži nasprotnika v končnem prijemu 25 sekund se nasprotnik preda (ob uspešno izvedeni tehniki vzvodov in davljenj)
 • tekmovalec doseže dva WAZA-ARIJA sodnik objavi WAZA-ARI AWASETE IPPON.

WAZA-ARI: Sodnik dosodi WAZA-ARI, kadar:

 • tekmovalec uspešno izvede tehniko meta, vendar manjka eden od kriterijev za dosego IPPON-a (hitrost, moč, pretežno na hrbet)
 • tekmovalec drži nasprotnika v končnem prijemu od 20 do 24 sekund.

YUKO: Sodnik dosodi YUKO, kadar:

 • tekmovalec s kontrolo vrže nasprotnika, vendar manjkata dva od treh elementov za dosego IPPON-a.
 • tekmovalec drži nasprotnika v končnem prijemu od 15 do 19 sekund.

KOKA: Sodnik dosodi KOKO, kadar:

 • tekmovalec kontrolirano, s hitrostjo in močjo vrže nasprotnika na ramo, stegno ali zadnjico. tekmovalec drži nasprotnika v končnem prijemu od 10 do 14 sekund.

KAZNI

 • Če tekmovalec med borbo izvede prepovedano akcijo, jo sodnik kaznuje s kaznijo SHIDO.