• Samoobramba za ženske
  • Dvojna napaka
  • Vrtci
  • Šport in mladi
  • Šport in mladi
  • Samoobramba za ženske
  • Dvojna napaka
  • Vrtci
  • Šport in mladi
  • Šport in mladi

Fit za življenje

S projektom prispevamo h krepitvi zdravega in aktivnega življenjskega sloga prebivalcev Mežiške doline. S serijo delavnic in dogodkov motiviramo za vključevanje v gibanje ter ozaveščamo o vlogi staršev pri vključevanju otrok in mladih v šport.


Fit vrtec

Judo v vrtcih Mežiške doline

S projektom smo prvič pilotno preskusili 2-urni program predstavljanja juda in osnov varnega padanja za predšolske otroke. V dveh ciklih smo obiskali vrtce v Črni na Koroškem, Mežici, Kotljah ter na Ravnah in Prevaljah. Veliko smo se igrali, gibali in se tudi preskusili v judo borbi. V  šolskem letu 2019/2020 smo judo prvič ponudili kot prostočasno dejavnost za predšolske otroke in začetnike v Kotljah.

O pomenu gibanja za razvoj otrok preberite tukaj.


Fit Tusak

Mladi in šport

Mladi športniki iz ravenske gimnazije in nekaterih drugih šol so na predavanju in delavnici s prof. dr. Matejem Tušakom spoznali, kako se psihično pripraviti na tekmovanja, analizirali so svoje prednosti in pomanjkljivosti. V praktičnem delu so preskusili različne tehnike sproščanja, vizualizacije in tako pridobili nove poglede in veščine za premagovanje športnih in življenjskih izzivov.


Fit Samoobramba

Samoobramba za ženske

V projektu smo pilotno preskusili začetniški tečaj samoobrambe za ženske. Skozi pet večerov so udeleženke pod vodstvom izkušenih judoistov krepile veščine varnega padanja in različnih tehnik samoobrambe v različnih situacijah. Ob spominih na prijetno in sproščeno druženje pa si želimo, da naučenih prijemov v vsakdanjem življenju nikoli ne bodo zares potrebovale.


Fit Dvojnanapaka

O otrocih in športu ter vlogi staršev

Starši imajo izjemno pomembno vlogo pri navduševanju otrok za gibanje in šport, veliko lahko storijo predvsem z lastnim zgledom in spodbudo.

Judoist Peter Bevc in košarkar Miha Čmer sta združila izkušnje v individualnem in kolektivnem športu ter jih uspešno prenesla na gledališki oder. Na humoren način sta staršem in trenerjem prenesla pomembna sporočila, kako mlade športnike podpirati na njihovi poti.

Ob zaključku projekta smo se na online dogodku ponovno družili s prof. dr. Matejem Tušakom in spregovorili o tem, zakaj otroke vključiti v šport, o razvoju motivacije in pomenu postavljanja ciljev in učinkovite komunikacije.


Partnerji projekta

Judo klub Ravne na Koroškem  I  Šolski center Ravne - Gimnazija Ravne  I  Nov’na razvoj, razvoj lokalnih skupnosti


PRP LOGO in las PRP LOGO in las

Za vsebino odgovarja Judo klub Ravne na Koroškem. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.