• Guštanj Open 2020
  • Guštanj Open 2020
  • Guštanj Open 2020
  • Guštanj Open 2020

Profesionalizacija NVO


Z judom do napredka posameznika in družbe

Judo klub Acron Slovenj Gradec, Judo zveza Koroške in Judo klub Ravne na Koroškem s projektom združujemo vire z namenom krepitve razvojnih sposobnosti koroških judo klubov in njihove profesionalizacije.

Ministrstvo za javno upravo v vsaki partnerski organizaciji subvencionira po eno delovno mesto, skupna višina dodeljenih sredstev je 150.000 EUR.

Obdobje izvajanja: 1. 11. 2019 - 31. 1. 2022


Cilji projekta

1. Vzpostavljanje trajnostnih temeljev Judo zveze Koroške in profesionalizacija njenega delovanja, ki svojim članom zagotavlja skupne storitve ter zagotavlja kakovost, prepoznavnost koroškega juda in večjo učinkovitost dela.

2. Stabiliziranje mreže trenerjev, uskladitev programov in zagotavljanje kakovostnega dela po klubih in sekcijah ter širitev juda v vse koroške občine.

3. Razvoj in preskušanje novih programov za nove ciljne skupine z namenom prispevati k aktivnemu življenjskemu slogu in diverzifikaciji virov financiranja.

4. Krepiti mednarodno sodelovanje in z mednarodnimi dogodki krepiti lastne organizacijske sposobnosti in prepoznavnost koroškega juda.


Glavne aktivnosti

Prvi sklop je namenjen aktivnostim za zagon JZK (kadri, programi dela in pravila delovanja), vzpostavljanju podpornega okolja za delo klubov (podpora pri izvedbi tekmovalnega programa, organizaciji dogodkov, administrativna podpora in aktivnosti obveščanja in komuniciranja) ter zagonu fundraising aktivnosti s krepitvijo sodelovanja s podjetji in razvojem partnerskih projektov.

Drugi sklop aktivnosti vključuje oblikovanje mreže trenerjev, izdelavo skupnih programov dela za posamezne kategorije vadečih ter njihovo preskušanje in dopolnjevanje.

Tretji sklop zajema razvoj in preskušanje novih programov za otroke v vrtcih in šolah, razvoj programa varnega padanja za zaposlene in pilotno preskušanje v organizacijah pridruženih partnerjev, razvoj in preskušanja programa juda za otroke s posebnimi potrebami v sodelovanju s pridruženim partnerjem in predstavitev programa v izobraževalnih organizacijah na Koroškem.

V okviru četrtega sklopa bo organiziranih pet mednarodnih tekmovanj s spremljevalnimi dogodki in nadgraditvijo obstoječih vsebin.


 PRP LOGO in las

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacija NVO in prostovoljstva 2019. Vsebine izražene na tej spletni strani izražajo mnenja avtorjev in ne predstavljajo uradnega stališča MJU.