seminar gimnastike sg 1

Učenje osnovnih gimnastičnih prvih je zelo pomembno za enakomeren razvoj otrokovega telesa. Tega se zelo zavedamo tudi judoisti, saj nam dobro obvladovanje telesa kasneje pomaga tudi pri učenju specifičnih tehnik juda. Zaradi tega pri vadbi juda že od samega začetka otroke učimo tudi gimnastičnih prvin od preprostejših, kot so hoja, tek, skoki, kotaljenja in prevali in kasneje tudi zahtevnejših, kot so kolesa, rondati, prevali letno, salte naprej in nazaj.

Zavedamo se, da moramo biti pri učenju gimnastičnih prvin pazljivi in dosledni, saj se napake v izvedbi osnovnih elementov potem prenašajo tudi na zahtevnejše. Da lahko otroka naučimo premet, ga moramo najprej naučiti stojo na rokah, še prej pa pravilnega prevala. Prav tako je za učenje določenih gimnastičnih elementov potrebna zadostna moč mišic trupa, rok in nog.

Za kvalitetnejše delo z našimi otroki so se trenerji in pomočniki koroških judo klubov v soboto, 29. maja 2021, udeležili praktičnega seminarja na temo metodike učenja osnovnih gimnastičnih prvin za prvo triado osnovnih šol. V mali telovadnici športne dvorane v Slovenj Gradcu nam je strokovnjak z Gimnastične zveze Slovenije, Aleksander Šajn, prikazal pravilne metodične postopke učenja osnovnih gimnastičnih prvin. Predstavil je kopico predvaj in pomožnih vaj za učenje prevala naprej in nazaj, stoje na rokah, hoje na rokah, kolesa, prevala letno in drugih.

Trenerji koroških judo klubov smo tako ponovno osvežili in nadgradili svoje znanje učenja osnovne gimnastike, v nedeljo 13. junija pa se bomo udeležili še nadaljevalnega seminarja v Mariboru, kjer bomo obdelali še zahtevnejše gimnastične prvine in osnove akrobatike na prožni ponjavi.

Zahvaljujemo se Športni zvezi Slovenj Gradec in Aleksandru za odlično izpeljan seminar.